Sesli Yayınlarımız

25. Yıl - CD

 

İSTANBUL DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

“25. Yıl”

Şef: Ender Ergün

Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verilen konserin canlı kayıtlarından hazırlanan CD’de şu eserler yeralıyor:

Nevâ Peşrev / Tanburî Cemil Bey

Nevâ Kâr / Itrî

Kanun Taksimi / Hacer Tısoğlu

Hicaz Beste / Dede Efendi

Şehnaz Ağırsemâî / Yahya Nazîm Efendi

Hisarbûselik Şarkı / Tanburî Mustafa Çavuş

Sultânîyegâh Peşrev (Samim Karaca (Ud) – Taner Sayacıoğlu (Kanun)

Sultânîyegâh Sazsemâîsi / Refik Fersan

Tanbur Taksimi / Murat Aydemir

Hüzzam Yürüksemâî / Dede Efendi

Keman Taksimi / İhsan Aslan

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Hacı Ârif Bey

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Hacı Ârif Bey

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Rahmi Bey

Hicaz Şarkı / Dede Efendi

Gerdâniye Köçekçe / Dede Efendi


Bizim Klasik Müziğimiz - Cd

 


Klasiklerimiz-1

 


Klasiklerimiz-2


Klasiklerimiz-3


Klasiklerimiz-4


Klasiklerimiz-5


Klasiklerimiz-6Klasiklerimiz-7

  


Klasiklerimiz-8

  Klasiklerimiz-9


Klasiklerimiz-10


Klasikler 1-2


Klasikler - Cd

 

 


Klasik Türk Müziğinde Musevi Bestekarlar

 

}


Plaklar

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve koronun işbirliğiyle yayınlanan takım halindeki UÇ’lerin (uzunçalar) ilkinde, klasik müziğimizin en eski dönemlerine ait eserler yeralıyor.

 

UÇ’nin kartonetinde, Klasik Türk Müziği hakkında bir yazının yanı sıra, eserleri seslendirilen Abdülkadir Merâgî, Hâfız Post, Gazi Giray Han ve Ebûbekir Ağa’nın ve koronun şefi Nevzad Atlığ’ın biyografileri, Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak basılmış.

 

UÇ’nin A ve B yüzlerinde yeralan eserler:

 

A1. Rast Kâr / Abdülkadir Merâgî

A2. Rast Beste / Abdülkadir Merâgî

A3. Rast Yürüksemâî / Hâfız Post

A4. Rast Yürüksemâî-2/ Hâfız Post

 

B1. Mâhur Peşrev / Gazi Giray Han

B2. Mâhur Beste / Ebûbekir Ağa

B3. Segâh Yürüksemâî / Ebûbekir Ağa

B4. Segâh Yürüksemâî-2/ Itrî

B5. Segâh İlâhî / Anonim


Turk Musıkisinden Seçmeler